Tomatboksgranat

Tomatboksgranat
Tomatboksgranat laget i Blender 3d. Etiketten er laget i Inkscape

Dette bildet laget jeg ferdig igår. Tomatboksgranaten har jeg i likhet med den foregående mer ordinære granat-modellen delt på Blendswap.com. Den er også å finne på min Sketchfab side.