Det går mot slutten

Siste sekund i lufta

Jeg er nå inne i sluttfasen på Kvitanosi prosjektet. Det er fremdeles mye som gjenstår, men en del av animasjons sekvensene nærmer seg fullført. Det kommer til å bli hektisk nå i sluttfasen, men jeg har stor tro på å komme i mål uten å kutte for mange svinger. Her er et bilde fra en av de siste animasjons sekvensene. Mulig det blir noen småjusteringer her før den endelige utgaven.