Oppdatering: Skua modellen

2013-03-01cut

Etter en lengre pause fra Skuaen har jeg omsider kommet litt videre. Området rundt cockpit er nå tilnærmet ferdig.