3d modell for Blendswap.com

Har gjort noen forbedringer på en håndgranatmodell jeg laget til et tidligere prosjekt og lagt denne ut på Blendswap.com.