Halloween Pumpkin

Halloween i kunstens tegn

Halloween er kanskje ikke årets største begivenhet selv om ungene setter den høyt, men det er den perfekte anledning til å finne fremme analoge eller digitale tegnesaker for å lage noen skapninger eller scener av ulike slag. Jeg husker svært godt da jeg var liten og leste om Halloween i Donald blader og bøker, riktignok oversatt til allehelgens aften for ingen hadde hørt om halloween den gangen. At de så gikk julebukk på høsten gjorde det hele enda mer merkverdig. Fascinerende var derimot tegninger av hekser og skapninger av ulike slag. Sistnevnte minner meg på at jeg utenom en liten Pepper & Gulrot fan-art aldri har laget en skikkelig heksetegning.. hm…